Brandvluchtladder banner

Bekijk onze productenvluchtladders

177 brandclaims per dag


Brandladders bieden een veilige weg om te vluchten uit kamers op bovenverdiepingen.

21 fatale woningbranden per jaar


Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woongerelateerd’ object en die niet door opzet is veroorzaakt.

1 op 67 woningen worden jaarlijks door brand getroffen

De temperatuur van een brand kan in minder dan 5 minuten een temperatuur van 600 graden bereiken.